A can baya, a ƙarshen karatu, gurin kowa shi ne na zama ma’aikacin gwamnati.
Amma yanzu da lokaci ya sauya, ya kamata gurori su sauya a ƙarshen karatu.

A ra’ayin Tarbiyya Tatali, ya kyautu mutum ya yi karatu don kanshi, don gane al’amurran duniya da yin amfani da su a zamantakewar ƙasa da tattalin arzikinta.

Ga gurorin da ya kamata :
Mutum ya iya karatu da rubutu,

  • da ƙilgo ko fasali a cikin harshen gida da faransanci,
  • da sanin yadda jiki yake ciki, da iya tsabta,
  • da gudanar da ayyuka masu amfani,
  • da iya sadawa da al’umma,
  • da sanin al’adunsha,
  • dudewa ga duniya.

 

Articles liés

Archives