A garin Dogon Dutsi

An buɗe ofushin a shekara ta 2003. Ta hanyarshi ne ƙungiyar take tsara ayyukanta, kuma take samun cuɗayya da al’umma kodayaushe.
Ofushin yana kusa da kusuwar garin; nan ne ma’ajiyar kundayen ƙungiyar, da na dukan bayanan da suka shafi garuruwa inda Tarbiyya Tatali take gudanar da ayyukanta.

Idan wakilan garuruwan suka zo kasuwa, sukan biyawa a ofushin don tattaunawa kan ayyukan da ake ciki. Hakan yana sawa a riƙa bin ayyukan sau-da-ƙafa, da garuruwan suna tafiyar da ayynkan ci-gabansu da kansu.

A garin Agadas

Kamar irin na Dogon Dustsi, an buɗe ofushin Tarbiyya Tatali a garin Agadas, amma ta hanyar huld’a tsakanin wani gari da ake ce ma ‘’côtes d’Amor’’ da dapartama na Cirozerin.

A garin Tawa

Tun shekara ta 2007 ne aka bud’e ofushin a garin Tawa.
Wannan ofushin yana taimaka wa ƙananan makarantu 3 na garin Kau cikinɗapartaman Cintabaradan, ta hanyar asusun yaƙar talauci na hukunar ci-gaban ƙasashe ta ƙasar kanada, cewa da ‘’ACDI’’.

Ayyuka 3 ne ake tafiyar da su :

  • ,Samar ma kowaneɗan mataranta littafi bisa kowane fannin ilimi
  • Kyautata mahalli a cikin matarantu ta hanyar samar da ruwa, da gina makewaya, da killace makarantun, da shuka itatuwa
  • Kafa tsarin kiwo da karatu.

A gain Yamai

Akwai wani ofushi a Yamai, har da magatakarda, saboda tafiyar ayyukan cibiyar ƙungiyar.

Bori Zamo, responsable du RAEDD à Dogondoutchi
Bori Zamo, Dogon Dutsi