Fimominta

Icce maras ɗiya (2015)

Iya kwanciyar kwanan suna (2013)

Lokacin da ta zo a Rennes da Cesson watan maris 2015, Joris Le Guidant ne ya yi mata hotuna

Aïcha Macky, par Joris Le Guidart