Shirin Sadarwar ruwa wata cibiyar sadarwa ce na abokan tarayya don samun damar yin amfani da ruwa da tsafta na hillahirin mutanen kasashe masu tasowa.

Yana kawo taimako da galgadi ga AESCD da AECIN a cikin tsarin ayyukan su na ruwa da tsafta.

 

Articles liés

Archives