Jakadar Canada a ƙasar Nijer ta kan talahwa hurojen ‘bunkasa karkara da kinginsu misali a fannin tarbiya ko lakkol ko kokowa don samun hakin mata.

Conte : la fille de Kasa

 

Archives