Wannan ma’aikatan tana taimakon gudumomin Faransa da suke aiki cikin hul’da da gudumomin Nijer.

A Dankatsari wani projet na farko ya samu taimako a 2011, wannan ya sa aka yi nazarin dukan garuruwa masu bukatar ruwa na jihar. Sai wani projet na biyu kuma « tsari ma’aikatar magajin gari cikin bunkasar garuruwa karkara na commun ‘din Dankatsari a Nijer » ya samu amincewa daga shekarar 2012 zuwa 2015.

Articles liés

Archives