Ƙungiyar ƴan Faransa ce da aka kafa a ranar 13 ga watan Maris 2009.
Gurorinta su ne :
ƙarfafa dangantaka da canje-canje (cuɗayya) tsakanin al’ummar kwamin ta Cesson-Sévigné da ta Ɗankatsari a dapartama ta Dogon Dutsi, a fannin bada horo, da kiwon lafiyar uwaye mata da yara, da samar isassun ruwa da abinci, da taimaka wa ayyukan tattalin arziki, da canje-canje a fannin aiki da al’adu, da tsoma hannu cikin harakokin ƙungiya a Cesson, tare da bunƙasa ayyukan horo, da yaɗa labaru bisa abubuwan da ake zartarwa a Ɗankatsari, masamman ma a garin Lugu, kuma a Nijar baki ɗaya.

Garin Cesson ya ba AESCD aikin gani soye da soye na hulda gani a kasa tsakanin Cesson da Dankasari a farko na shekara 3, daga 2009 zuwa 2020. Tsakanin shekarun 2018-2020, an sa hannu kan wata yarjejeniyar tsakanin AESCD da Cesson-Sevigne.

Akan samun kokowar AESCD a kowane lokaci cikin kasuwowin sada zumunta. Wannan shi ya sa ta samu talahi daga komitin saloli bayan kasuwa gonjo

AESCD na sa baki kuma cikin makarantun Cesson, hatta ma a shekarar 2011-2012 cikin makarantun Beausoleil, da na Bourgchevreuil.

Ku shiga ƙungiyar AESCD ! ku goya mata baya !

Adareshi :

AESCD Tarbiyya Tatali

C/O Jean-Jacques Nevanen

18 rue de la Rabine

35510 Cesson-Sévigné

Talho : 02 99 83 81 01

Mel : aescd@tarbiyya-tatali.org

Articles liés

Archives